We accept PayPal payments.  

Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego shop.madlion.eu jest firma F.W.H.U. "MAD LION"

Mad Lion Records
P.O.Box 3
32-606 Oświęcim UPT 6
tel. +48 033 843 01 26

NIP: 549-226-81-64

Sklep internetowy shop.madlion.eu służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych. Wszystkie ceny podawane w sklepie shop.madlion.eu zawierają podatek VAT.
Sklep shop.madlion.eu wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać wszystkie niezbędne dane. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy shop.madlion.eu do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży m.in. odcień, nasycenie barw zdjęć produktów.

Składanie i realizacja zamówień

Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu internetowego shop.madlion.eu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego. Przyjęcie przez sklep shop.madlion.eu zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną.
Sklep internetowy shop.madlion.eu prezentuje aktualną i pełną ofertę produktów. Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar znajduje się na stanie magazynowym. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożne w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
Sklep shop.madlion.eu zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie wpełni wypełnionych formularzy zamówienia. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

Płatności

Sklep shop.madlion.eu dopuszcza nastąpujące formy płatności:
1. przelew/wpłata na konto bankowe: F.W.H.U. "MAD LION" / Mbank Sieć Detaliczna BRE / 19 1140 2004 0000 3602 5262 7109
2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicnej PayPal

W przypadku płatności przelewem może zaistnieć sytuacja zapłaty za towar, którego nie ma już na stanie magazynowym i którego nie można sprowadzić. W takim przypadku Klient zostanie o powyższej sytuacji niezwłocznie poinformowany, a kwota za niezrealizowaną część zamówienia będzie zwrócona na konto Klienta.

Warunki dostawy

Zobowiązujemy się do realizacji złożonego zamówienia w terminie od 1 do 7 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia. W momencie odbioru przesyłki, Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.

Zasady zwrotu towaru

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dn. 31 marca 2000 r.) Klient ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2.W tym czasie towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania lub kopiowania, nie posiada wad z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji. Zwracany towar musi być kompletny. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii).
3.Zwrot pieniędzy obejmuje wartość odsyłanego towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Przesyłki wysłane na koszt shop.madlion.eu nie będą odbierane.
4.Przesyłka oznaczona jako "zwrot" musi zawierać oświadczenie Klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia. Oryginały wszystkich dokumentów, które wraz z przesyłką zostały wysłane do klienta należy pozostawić, nie należy ich do nas przysyłać.
5.Przesyłki odesłane do shop.madlion.eu za pobraniem nie będą przyjmowane przez shop.madlion.eu.
6.Przesyłki prosimy odsyłać tylko i wyłącznie na adres: Mad Lion Records, P.O.Box 3, 32-606 Oświęcim UPT 6.
Przesyłki zaleca się odsyłać paczką lub listem poleconym priorytetowym. Na przesyłce musi się wówczas znajdować imię i nazwisko osoby, z którą taka przesyłka została uzgodniona. Koszt odesłania kurierem zostanie odliczony od kwoty korekty, gdyż koszty zwrotu towaru pokrywa zawsze Klient.
7.Pieniądze za zwrócony towar zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe. Zwrot gotówki następuje dopiero po odesłaniu przez Klienta kopii faktury korygującej na w/w adres. List priorytetowy z podpisaną korektą musi być nadany za potwierdzeniem odbioru - otrzymają Państwo wtedy zwrotnie potwierdzenie odebrania od nas dokumentów do korekty i tym samym potwierdzenie rozpoczęcia procedury zwrotu należności na konto.
8.Możliwość zwrotu według prawa dotyczy tylko konsumentów, czyli klientów indywidualnych. Możliwości zwrotu nie mają firmy oraz klienci dokonujący w ich imieniu zakupów.
9.Zwrot towaru do 14 dni obowiązuje jedynie przy sprzedaży wysyłkowej.

PDF Pobierz dokument w formacie PDF

Reklamacje i gwarancje

Wszystkie wyroby dostępne w sklepie shop.madlion.eu są nowe. Jeśli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady ukryte lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu wraz z dokumentem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji. Wyrób uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie wyroby Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia / rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika spedytora lub poczty i potwierdzonego przez niego.

Postanowienia końcowe

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy F.W.H.U. "MAD LION". Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące 14 dni od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: order@madlion.eu


Sklep shop.madlion.eu zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.